Листа на донатори: За Ана Пантовска

Име: Презиме: Акција Датум Сума:
анонимно За Ана Пантовска 06-11-2018 500,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 05-11-2018 300,00 ден.
Milka Ristik За Ана Пантовска 02-11-2018 1.000,00 ден.
Зоран Пандев За Ана Пантовска 29-10-2018 500,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 29-10-2018 150,00 ден.
Илија Стојанов За Ана Пантовска 17-10-2018 300,00 ден.
Julija Vladimirova За Ана Пантовска 16-10-2018 1.000,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 16-10-2018 300,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 15-10-2018 100,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 13-10-2018 100,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 12-10-2018 500,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 04-10-2018 500,00 ден.
Меџик Кисел Скопје За Ана Пантовска 04-10-2018 10.000,00 ден.
Аполо За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Металец За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Борче Стојков За Ана Пантовска 04-10-2018 300,00 ден.
Билјана Димитровски За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Сашо Тодоровски За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Слаѓана Костовска Бошкова За Ана Пантовска 04-10-2018 800,00 ден.
Јованка Диновска За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Ирина Хаџикимова За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Елена Прчковска Георгиевска За Ана Пантовска 04-10-2018 500,00 ден.
Елена Петреска За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Тони Митревски За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Мирјана Димитровска За Ана Пантовска 04-10-2018 500,00 ден.
Емил Јордановски За Ана Пантовска 04-10-2018 500,00 ден.
Вера Колеска За Ана Пантовска 04-10-2018 1.600,00 ден.
Дилба Филип Јордановска За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Магдалена Софеска Исакоски За Ана Пантовска 04-10-2018 2.000,00 ден.
Борис Стипцаров За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Јасмина Дукоска За Ана Пантовска 04-10-2018 1.000,00 ден.
Анка Марковска За Ана Пантовска 04-10-2018 500,00 ден.
Гео - Астро Дооел За Ана Пантовска 03-10-2018 1.000,00 ден.
М.Х.П. СЕАЛ ЕНГИНЕЕРИНГ За Ана Пантовска 03-10-2018 5.000,00 ден.
ДИМКО МИТРЕВ АД УВОЗ ИЗВОЗ ВЕЛЕС За Ана Пантовска 03-10-2018 1.000,00 ден.
ВИЛА ВОДНО За Ана Пантовска 03-10-2018 4.000,00 ден.
НОТАР АНЕТА ПЕТРОВСКА АЛЕКСОВА За Ана Пантовска 03-10-2018 3.000,00 ден.
Нака Владимир За Ана Пантовска 03-10-2018 400,00 ден.
Dimitar Pejovski За Ана Пантовска 23-09-2018 300,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 23-09-2018 500,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 23-09-2018 300,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 23-09-2018 200,00 ден.
Гилип Гласновиќ За Ана Пантовска 22-09-2018 300,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 22-09-2018 100,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 22-09-2018 500,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 22-09-2018 100,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 21-09-2018 100,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 21-09-2018 100,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 21-09-2018 100,00 ден.
анонимно За Ана Пантовска 21-09-2018 100,00 ден.

Медиумски Амбасадори:

  • image
  • image
  • image
  • image

Последни уплати за Ана Пантовска

Хуманитарна Фондација ДОПИР

Работно време пон-петок од 08 до 16 часот

Адреса: ул. Анкарска бр.21/29 1000 Скопје
телефон: 02/614 – 5525
e-mail: dopirmk@gmail.com

БИДИ ХУМАН СЕГА

ДОНИРАЈ

на збирна сметка на Фондацијата за секое дете подеднакво;
Уни Банка - Скопје Денарска сметка: 2400-501-075-12353
Девизна сметка: IBAN: MK07240050107512353 SWIFT: UIBMMK22XXX
Секоја Ваша донација преку ж-ска ќе биде прикажана на сајтот по прокнижување во банката.

Институт Алтернатива

Foundation DOPIR. Copyright 2018. All Rights Reserved.