Листа на донатори: За Тамара Трајковска

Име: Презиме: Акција Датум Сума:
анонимно За Тамара Трајковска 23-03-2019 500,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 22-03-2019 200,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 22-03-2019 100,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 22-03-2019 1.000,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 22-03-2019 500,00 ден.
DIANA PETROVIC За Тамара Трајковска 22-03-2019 100,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 22-03-2019 1.000,00 ден.
Ивана Ѓорѓиевска За Тамара Трајковска 21-03-2019 300,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 21-03-2019 300,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 21-03-2019 1.000,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 21-03-2019 500,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 21-03-2019 200,00 ден.
Zdravko Todoroski За Тамара Трајковска 21-03-2019 100,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 21-03-2019 300,00 ден.
Цилаз - Лазе За Тамара Трајковска 21-03-2019 1.000,00 ден.
Влатко Ристески За Тамара Трајковска 21-03-2019 500,00 ден.
Милена Нуткова За Тамара Трајковска 21-03-2019 1.000,00 ден.
Ристо Филкоски За Тамара Трајковска 20-03-2019 500,00 ден.
Јасмина Сулева За Тамара Трајковска 20-03-2019 100,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 200,00 ден.
Alberto Lazarev За Тамара Трајковска 20-03-2019 150,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 250,00 ден.
Кристина Павловска За Тамара Трајковска 20-03-2019 500,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 500,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 500,00 ден.
Vida Peeva Naumovska За Тамара Трајковска 20-03-2019 500,00 ден.
Кристина Павловска За Тамара Трајковска 20-03-2019 500,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 100,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 100,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 200,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 100,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 300,00 ден.
Ана Стефановска За Тамара Трајковска 20-03-2019 1.000,00 ден.
Ристо Филкоски За Тамара Трајковска 20-03-2019 500,00 ден.
Јованче Цветаноски За Тамара Трајковска 20-03-2019 200,00 ден.
Влатко Нацковски За Тамара Трајковска 20-03-2019 250,00 ден.
Игор Додевски За Тамара Трајковска 20-03-2019 4.000,00 ден.
Имиџ Интернационал За Тамара Трајковска 20-03-2019 5.000,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 100,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 300,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 500,00 ден.
Sonja Velkova За Тамара Трајковска 20-03-2019 1.000,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 144,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 500,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 200,00 ден.
Donev Gjoko За Тамара Трајковска 20-03-2019 500,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 20-03-2019 200,00 ден.
Alberto Lazarev За Тамара Трајковска 20-03-2019 250,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 19-03-2019 100,00 ден.
анонимно За Тамара Трајковска 19-03-2019 500,00 ден.

Медиумски Амбасадори:

  • image
  • image
  • image
  • image

Собрани донации
За Тамара Трајковска

Последни уплати за Тамара Трајковска

Хуманитарна Фондација ДОПИР

Работно време пон-петок од 08 до 16 часот

Адреса: ул. Анкарска бр.21/29 1000 Скопје
телефон: 02/614 – 5525
e-mail: dopirmk@gmail.com

БИДИ ХУМАН СЕГА

ДОНИРАЈ

на збирна сметка на Фондацијата за секое дете подеднакво;
Уни Банка - Скопје Денарска сметка: 2400-501-075-12353
Девизна сметка: IBAN: MK07240050107512353 SWIFT: UIBMMK22XXX
Секоја Ваша донација преку ж-ска ќе биде прикажана на сајтот по прокнижување во банката.

Институт Алтернатива

Foundation DOPIR. Copyright 2018. All Rights Reserved.