Да бидеме хумани - она што за нас е малку, за некого е сè!  

Секој кој има можност да помогне на нашите корисници, тоа може да го направи на неколку начини:

 

1.СО УПЛАТА НА ДЕНАРСКА СМЕТКА

  Секој корисник има денарска сметка на кој можете да ја уплатите донацијата.

Пример: Сакате да донирате за Петко Петковски. На неговиот профил може да ја видите неговата посебна денарска жиро сметка. Парите може да ги уплатите во најблиската банка или пошта. На сајтот www.bidihumansega.mk можете уште следниот работен ден да се уверите дали уплатата на донацијата е извршена.

2.УПЛАТА СО ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА, е – banking,
   донација и плаќање со VISA или MASTER картичка.

Уплата на донацијата се врши со платежна картичка преку e-commerce сервисот на Casys кој го користи УНИ БАНКА – Скопје. Овозможено е плаќање со VISA, MASTER картички.

Пример: Сакате да донирате за Петко Петковски. На неговиот профил постои копче e-donacija. Со кликање на копчето доаѓате на страната за безбедно плаќање на CaSys системот кој го користи УНИ БАНКА – Скопје и каде ги впишувате неопходните податоци за реализирање на донацијата.

На сајтот www.bidihumansega.mk можете уште следниот работен ден да се уверите дали уплатата на донацијата е извршена.

4.СО УПЛАТА НА ДЕВИЗНА СМЕТКА

Секој Корисник има свој посебен број на девизна сметка на која можете да ја уплатите донацијата.

Пример: Сакате да донирате за Петко Петковски. На неговиот профил може да ја видите неговата посебна девизна жиро сметка. Парите може да ги уплатите во најблиската банка во било која валута. На сајтот www.bidihumansega.mk можете уште следниот работен ден ( односно веднаш по добивање извештај од банката за пристигнатата уплата) да се уверите дали уплатата на донацијата е извршена.

Информации за плаќање во било која валута EUR USD CHF GBP...:

Денарска сметка:
УНИ БАНКА СКОПЈЕ, ж-ска 2400-501-075-12353

Девизна сметка: Name of the Beneficiary: Fondacija DOPIR Skopje
Address: Jurij Gagarin br.55/40 Skopje
Account: IBAN: MK07240050107512353
Bank of beneficiary: Universal Investment Bank Skopje (UNIBANK)
Maksim Gorki 6, 1000 Skopje, Macedonia

SWIFT: UIBMMK22XXX

CORRESPONDENT BANKS IN EUR:
DEUTDEFFXXX ( DEUTSCHE BANK AG, GERMANY)
RZBAATWWXXX ( RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG. AUSTRIA)
UNCRITMMXXX ( UNICREDIT S.P.A., ITALY)
FINVBGSFXXX ( FIRST INVESTMENT BANK AD, BULGARIA)
UBBSBGSFXXX ( UNITED BULGARIAN BANK, BULGARIA)
UNCRBGSFXXX ( UNICREDIT BULBANK AD. BULGARIA)
JMBNRSBGXXX ( JUBMES BANKA AD BEOGRAD, SERBIA)

CORRESPONDENT BANKS IN USD:
RZBAATVVVV ( RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, AUSTRIA )
FINVBGSFXXX ( FIRST INVESTMENT BANK AD, BULGARIA)

COORRESPONDENT BANK IN AUD
CTBAAU2SXXX ( COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY)

COORRESPONDENT BANK IN CHF, GBP:
DEUTDEFFXXX ( DEUTSCHE BANK AG, GERMANY)
FINVBGSFXXX ( FIRST INVESTMENT BANK AD, BULGARIA)

ALL OTHER CURRENCIES (BGN, CAD, SEK, NOK, DKK, JPY):
FINVBGSFXXX ( FIRST INVESTMENT BANK AD, BULGARIA)

Медиумски Амбасадори:

  • image
  • image
  • image
  • image

Собрани донации
збирно за сите

Последни уплати

ТОП ДОНАТОРИ

Хуманитарна Фондација ДОПИР

Работно време пон-петок од 08 до 16 часот

Адреса: ул. Анкарска бр.21/29 1000 Скопје
телефон: 02/614 – 5525
e-mail: dopirmk@gmail.com

БИДИ ХУМАН СЕГА

ДОНИРАЈ

на збирна сметка на Фондацијата за секое дете подеднакво;
Уни Банка - Скопје Денарска сметка: 2400-501-075-12353
Девизна сметка: IBAN: MK07240050107512353 SWIFT: UIBMMK22XXX
Секоја Ваша донација преку ж-ска ќе биде прикажана на сајтот по прокнижување во банката.

Институт Алтернатива

Foundation DOPIR. Copyright 2018. All Rights Reserved.